Kurumsal Değerlerimiz

Ulusal, Uluslararası Standartlara ve Yönetmeliklere Bağlı Kalarak,

Çevreye Duyarlı, 

Etik Kurallara Saygılı,

Müşteri Odaklı,

Güvenli,

Ürünler Üretmek.